Ga naar inhoud

Hoe zorg ik er voor dat mijn bezorgdienst klaar is voor de aankomende zero-emissiezones in stadscentra?

Door: Niels Callenbach

Zero-emissie wordt de standaard in circa 30-40 stadscentra

Vanaf 1 januari 2025 gaat er veel veranderen wanneer jij goederen levert in de binnenstad met een bestelwagen of vrachtwagen op benzine of diesel. Hiermee willen gemeenten de CO2-uitstoot in de steden verminderen.

Zero-emissie wordt de standaard in circa 30-40 stadscentra, hoe bereid jij je voor? Wij geven in dit artikel antwoord op al jouw vragen. Zodat jouw bezorgdienst klaar is voor de aankomende zero-emissiezones in stadscentra.

Snel naar:

Wat is een zero-emissiezone?

Vanaf 1 januari 2025 mogen gemeenten een stadsgebied aanwijzen waar geen vervuilende bestelwagens of vrachtwagens mogen rijden. Dit zijn voertuigen die rijden op benzine of diesel. In zero-emissiezones mag je alleen met jouw bestel- of vrachtauto rijden als deze geen schadelijke stoffen uitstoot. Dit zijn voertuigen op elektriciteit of waterstof. Een zero-emissiezone is in omtrek minstens het stadscentrum plus de omliggende wijken.


Waarom voeren steden zero-emissiezones in?

Steden worden op deze manier schoner, gezonder en prettiger om in te wonen. Zero-emissiezones schelen naar verwachting in 2030 zo’n 1 miljard kilogram CO2-uitstoot per jaar. De zero-emissiezones leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen.

De invoering van zero-emissiezones geeft ook uitdagingen. Ondernemers en eigenaren van MKB-bedrijven waarvoor vervoer onderdeel is van hun bedrijf (denk aan schilders, installateurs en loodgieters) krijgen er mee te maken, maar ook bedrijven die zelf hun bestellingen bezorgen (cateraars, bouw- en tuin gerelateerde bedrijven en e-commerce partijen). Hoe krijg je straks nog een picknicktafel, beukenhagen en bomen of bouwmaterialen in een zero-emissiezone? Wij zochten het voor je uit.

Voor wie geldt een zero-emissiezone?

Een zero-emissiezone geldt voor zakelijke logistiek. Dit betreft vrachtwagens, bestelwagens en bedrijfswagens die emissievrij moeten rijden binnen deze zones.

Is een zero-emissiezone hetzelfde als een milieuzone?

Let op! Een zero-emissiezone is niet hetzelfde als een milieuzone. Een milieuzone is namelijk een gebied waar bepaalde dieselvoertuigen niet in mogen. In tegenstelling tot bij een milieuzone geldt een zero-emissiezone enkel voor zakelijke logistiek.

Deze 40 gemeenten tekende het Klimaatakkoord voor zero-emissiezones

Het Klimaatakkoord is ondertekend door 20 gemeenten. Door het ondertekenen van het Klimaatakkoord geven zij aan dat zij in 2025 alleen nog uitstootvrije bevoorrading van de stadscentra toestaan. De verwachting is dat er zo’n 30-40 gemeenten uiteindelijk zich aansluiten bij het getekende Klimaatakkoord.

In de eerste fase ondertekende deze steden het Klimaatakkoord: Amsterdam, Amersfoort, Assen, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zwolle en ‘s-Hertogenbosch. Later sloten ook Alphen aan de Rijn, Apeldoorn, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede, Enschede, Gouda, Hilversum, Maastricht en Schiphol (per 1-1-2026) aan. Almere, Hoorn en Zaanstad zijn nog in de onderzoeksfase.

In Amsterdam wordt vanaf 2025 binnen de ring een uitstootvrije zone voor bestelwagens en vrachtauto’s ingesteld.

Enkele gemeenten waaronder Zutphen gaan nog een stap verder. Zutphen wil de hele binnenstad emissievrij hebben in 2025. Niet in alle steden komt een zero-emissiezone. Een fors deel van de circa 350 gemeenten in Nederland voeren voorlopig geen zero-emissiezone in.Een actueel overzicht van de zero-emissiezones in Nederland kan je hier vinden.

Wanneer weet ik welke stadscentra ik nog wel of niet in mag?
Steden hebben gezamenlijk afgesproken om vier jaar voor ingang de emissievrije zone aan te geven dat zij dit gaan hanteren. Gemeente of steden geven daarbij aan wat de geografische grenzen zijn van het gebied en wat de relatie is met een eventueel aanwezige milieuzone. Alle nieuwe bestelauto’s en vrachtwagens die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissievrij zijn om de zero-emissiezones in te mogen. Dit geldt niet voor bestelwagens en vrachtauto’s die al rondrijden, daarvoor geldt dat pas vanaf 1 januari 2030.

Bron: https://www.opwegnaarzes.nl

Komt er een overgangsregeling?

Op 5 oktober 2020 heeft minister Van Veldhoven - Van der Meer de kamer geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn over een landelijke overgangsregeling voor bestelbussen en vrachtauto’s. Om te voorkomen dat de landelijke en lokale regels elkaar tegen spreken.

De minister geeft ook aan dat zij het belangrijk vindt om het voor ondernemers, praktisch, haalbaar en betaald te maken om een op een natuurlijk moment van investeren te kunnen overstappen.

Welke overgangsregeling is er voor bestelwagens?

Bestelwagens met de emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 onbeperkt toegang tot zero-emissiezones voor stadslogistiek. Bestelbussen met de emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 onbeperkt toegang.

Welke overgangsregeling is er voor vrachtwagens en  bakwagens?

Euro 6 bakwagens mogen, als zij op 1 januari 2025, niet ouder zijn dan 5 jaar tot 1 januari 2030 rijden in emissievrije zones.

Voor Euro 6 vrachtwagens geldt, als zij op 1 januari 2025, niet ouder zijn dan 8 jaar, dat zij tot 1 januari 2030 mogen rijden in emissievrije zones. Dit geldt ook voor PHEV (Plug-in Hybride) vrachtwagens, mits zij aantoonbaar kunnen maken dat ze emissievrij rijden in deze zones.

Zijn er verder nog uitzonderingen mogelijk?

Ja in een aantal gevallen is er maatwerk mogelijk. Denk aan bijvoorbeeld deze situaties:

 • Als er financiële redenen zijn, die onevenredig worden gebracht om de overstap te maken naar zero-emissie voertuigen, dan kan hiervoor meer tijd worden gegund.
 • Voor specifiek gebruik waarvoor nog geen zero-emissie voertuig beschikbaar is.

Subsidie voor ondernemers bij aanschaf emissieloze bestelwagen

De overheid heeft als doel gesteld om in 2050 een volledig schoon wegverkeer (emissieloos transport) te hebben gerealiseerd. Als tussenstap is voor 2025 bepaald dat erin 30 tot 40 stadscentra zero-emissiezones zijn ingesteld. Dit is een grote stap voor zowel het klimaat als voor ondernemers. Om de aanschaf van zero-emissie bestelauto’s te stimuleren is er een subsidieregeling. De aanschafprijs van een elektrische bestelwagen of een hydrogen bestelwagen is hoger dan een vergelijkbare diesel/benzine bestelwagen.

Ondernemers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning. De regeling is bedoeld om de ingroei van emissieloze bestelwagens te versnellen. De volledige subsidieregeling is hier te vinden.

Kort samengevat komt het erop neer dat voor een bestelauto’s vanaf € 20.000,- in aanmerking komen voor een subsidie van 10% van de aanschafprijs (netto-catalogusprijs) tot een maximum van € 5.000,- per voertuig. Er zijn wel enkele voorwaarden:

 • Het voertuig moet tenminste 3 jaar in bezit blijven.
 • De overeenkomst is niet eerder gesloten dan op 1 januari 2021.
 • De bedrijfsauto is nog niet tenaamgesteld op het moment van de aanvraag om subsidieverlening.
 • Het voertuig moet een actieradius hebben van tenminste 100km.

Naast deze subsidieregeling kan je als ondernemer ook nog gebruik maken van de MIA-regeling. De subsidies kan je als ondernemer aanvragen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Waarom nu al overstappen op zero-emissie voertuigen

 • Restwaarde van je huidige voertuigen (deze gaan snel dalen).
 • Overheden gaan bij aanbesteding, inkoop en vergunningverlening zero-emissie eisen stellen om dit aan te jagen en te belonen.
 • Er zijn nu subsidieregelingen die de aanschafprijs van emissieloze voertuigen drukken.

Moet ik nu overstappen op een elektrisch voertuig of zijn er nog meer mogelijkheden?

Er zijn 2 type zero-emissie voertuigen die in aanmerking komen om in te spelen op de emissie vrije zones. De bekendste zijn elektrische voertuigen. Daarnaast is er nog een categorie voertuigen in ontwikkeling, de waterstof of hydrogen bestelwagen of vrachtauto. Beide hebben een emissieloze aandrijving.

Welke alternatieven zijn er voor het afleveren van bestellingen in stadscentra?

Veel partijen zijn bezig met het emissievrij maken van de last mile in steden. Sommige alternatieven zijn in een test fase, andere zijn al een stuk verder en worden succesvol toegepast. We zetten een aantal initiatieven op een rijtje.

Bron: https://topsectorlogistiek.nl

ULaaDS

In plaats van bestelwagens die pakketten ophalen bij een sorteerterminal buiten de stad, naar het stadscentrum rijden en de hele dag bezig zijn met het bezorgen van pakketten, introduceert de containerisering gestandaardiseerde en modulaire laadeenheden, zoals specifieke trolleycontainers voor de last mile. Meerdere pakketten kunnen bij de sorteerterminal in deze containers worden geplaatst en vervolgens naar stadshubs worden getransporteerd, waar de containers worden overgeladen in voertuigen voor last mile-bezorging. Deze pilot wordt gedaan door Groningen en nog enkele aangesloten steden. Dit voorbeeld wordt hier nog wat uitgebreider uitgelegd: https://ulaads.eu/containerised-urban-last-mile-delivery

Crowdsourcing logistiek

Bij crowdsourcing logistiek wordt de bezorging niet uitgevoerd door een toegewijde logistieke dienstverlener, maar door gewone burgers (individueel of collectief) Zij laten de verzending van pakketten samenvallen met hun gebruikelijke routes, met behulp van hun eigen vervoermiddel (van fietsen tot een motor of auto).

Stadsbreed logistiek platform

Alle stedelijke leveringscapaciteiten draaien op één platform, dat neutraal is georganiseerd en beheerd door henzelf, een stadsbedrijf, een derde partij of als een publiek-privaat partnerschap (PPP). Het platform bundelt de goederenstroom tussen alle aanbieders en maakt gebruik van gedecentraliseerde magazijnen om last-mile-leveringen te optimaliseren, terwijl de stad het kader bepaalt waarbinnen het platform kan opereren (bijv. criteria voor selectie, regelgevende interventies).

Pakketkluizen

Door pakketkluizen op locaties te plaatsen binnen, buiten of aan de rand van de emissievrije zones, is het voor bestelbussen en vrachtwagens niet meer nodig om de zone te betreden. Consumenten kunnen hun pakket ophalen bij de pakketkluis die op route ligt van hun woon-werk verkeer of waar zij sowieso toch al langs zouden komen.

Overcapaciteit benutten

De vervoerders die al met emissievrije voertuigen rijden kunnen hun overcapaciteit aanbieden en bestellingen voor andere meenemen. Het beter benutten van de toch al beschikbare capaciteit.

Er ontstaan initiatieven zoals https://www.movertransport.com/en/dk/ die je gemakkelijk een transporteur laten boeken.

Cityhubs

De grote logistieke partijen (DHL, PostNL, UPS) hebben tegen de stadscentra zogenoemde Cityhubs gebouwd of bouwen die de komende jaren. In een Cityhub worden pakketten aangeleverd uit een ander distributiecentrum. Vanuit daar vervoeren zero-emissie voertuigen (bijv. bestelwagens, (bak)vrachtfietsen, vervoer over water of light electric vehicles (LEV), de bestellingen naar de adressen in de zero-emissiemissie zones. Voor kleine en lichte pakketten een prima oplossing. Wel zal het een stuk kostbaarder worden om op deze manier pakketten te distribueren. Door het aantal extra handelingen is de kans op fouten groter en zijn de kosten hoger.

Last mile Food & Special delivery

Bovenstaande oplossingen zijn voor sommige leveringen een prima alternatief. Echter kleven er ook nadelen aan. Je bent niet meer volledig in controle over de beleving die je jouw klanten wilt geven. Je komt namelijk in sommige alternatieven niet meer zelf bij je klant aan de deur. Daarnaast is de actieradius van een koelwagen / bestelwagen met koeling nog zeer beperkt. De actieradius van gekoelde levering is zo'n 50-100 kilometer en omdat dit zo beperkt is geeft dit wel wat uitdagingen. 

Ook loop je met het leveren van grote/zware producten wat uitdagingen aan. Niet elke vervoersmiddel kan dit de binnensteden in brengen en verhoogd het uit- en inladen van dergelijke producten de handelingskosten en de kans dat er iets beschadigd. Lever je food dan moet dit bij voorkeur gekoeld op- en overgeslagen worden. Los van de extra handelingen (die ook kosten met zich meebrengen) is het toevoegen van een dergelijke stap in het logistieke proces ook kans op fouten. Een pakket wordt vergeten, staat te lang buiten de koeling of wordt om een andere reden niet bezorgd. Daarnaast wordt het complex om de communicatie naar je klant goed te organiseren en om bijvoorbeeld temperatuur logs goed te kunnen bijhouden. Reden voor veel food last mile delivery bedrijven of bedrijven die zware en complexe goederen leveren dit toch zelf te blijven doen. 

Hoe bezorg je straks nog zelf je bestellingen?

Er zijn vele initiatieven, oplossingen bedacht of in de testfase om de last mile voor je te verzorgen. Maar hoe ga je ermee om als jouw bestellingen daar niet geschikt voor zijn? De producten die je levert zijn bijvoorbeeld zwaar of groot, kwetsbaar of je wilt graag service op locatie verlenen.

Een aantal segmenten die hiermee te maken krijgen: horeca, facilitair, bouw, renovatiebouw, pakketmarkt en thuisleveringen, supermarktbelevering en bedrijfsafvalinzameling. We zetten wat mogelijkheden op een rij.

Vergroen een deel van je wagenpark

Om in de stadscentra straks de zero-emissiezones ook zelf te kunnen beleveren moet je emissievrije voertuigen gaan gebruiken. Daar is niet aan te ontkomen. Wel kan je er voor kiezen om niet je gehele wagenpark te elektrificeren.

Om grotere afstanden te overbruggen is het noodzakelijk om voertuigen met een grote actieradius tot je beschikking te hebben. Opdrachten buiten de zero-emissiezones kan je combineren en weg brengen met behulp van een benzine of dieselvoertuig. Eigenlijk zoals je nu al gewend bent. De adressen die je bezorgt in zero-emissiezones kan je ook combineren. Voor deze opdrachten kies je dan wel een zero-emissie voertuig. Qua planning is dit natuurlijk een hele puzzel. Software kan je daarbij helpen en de juiste verdeling van opdrachten maken tussen type voertuigen.

Werk samen met gespecialiseerde vervoerders

Als je niet vaak levert in stadscentra of als je daar maar sporadisch komt dan loont het om deze opdrachten uit te besteden. De bestelling kan je zelf afleveren bij een Cityhub of bij de vervoerder die het voor jou in het stadscentra levert.

Open op diverse locaties in het land eigen hubs

Een andere manier om toch je wagenpark te kunnen vergroenen is om zelf enkele hubs in Nederland te openen. Als je de hubs goed uitkiest, dichtbij gebieden waar jij veel bezorgt, dan is het geen probleem om zelf in de zero-emissiezones te leveren.

Partijen zoals DHL hebben hun routes ook zo ingedeeld. Ze rijden ’s ochtends van het distributiecentrum of de Cityhub naar het bezorggebied (meestal beperkt tot 30 km). Gedurende de dag brengen ze in een straal van 15 kilometer alle pakketten weg en aan het eind van de werkdag rijden ze weer terug naar de startlocatie. Omdat er weinig kilometers op een dag worden gereden, lukt dit op één acculading. De chauffeur is echter wel de hele dag bezig. Zodra zijn werktijd erop zit, rijdt hij terug naar het depot en laadt hij ’s nachts het voertuig weer op voor een volgende dag. Je rijdt dan zonder te hoeven bijladen.

Hoe combineer je stadslogistiek met landelijke logistiek?

Bedrijven die bestellingen afleveren in het gehele land, en daarbij ook in de steden moeten zijn, staan voor een uitdaging. Met de aankomende zero-emissiezones kan je dit zonder emissievrije bestelbussen niet meer combineren. Wanneer je producten kwetsbaar, zwaar of groot zijn, geef je ze ook liever niet mee aan een externe logistieke partij. Helemaal als je het belangrijk vindt om het product zelf af te leveren en nog service op locatie te verrichten (bijv. het in elkaar zetten of uitpakken van het geleverde). Wat zijn je opties.

Maak een scheiding tussen adressen in de stad en daarbuiten

Nu combineer je je routes nog. De opdrachten die voor het stedelijk gebied bestemd zijn waar straks zero-emissiezones worden ingesteld, breng je weg met dezelfde diesel/benzine bestelbus als je opdrachten die buiten deze zones liggen. Je route kent zo een hoge dichtheid.

In de nieuwe situatie kan dat niet meer, omdat je simpelweg een zero-emissiezones met een niet zero-emissie voertuig niet meer in mag. Door een onderscheid te maken in adressen in- en buiten een zero-emissiezone kan je deze met aparte voertuigen wegbrengen. De adressen buiten de zero-emissiezone breng je weg met een diesel/benzine bestelbus. Deze beschikken over een hoge actieradius waar je gemakkelijk grote afstanden kunt afleggen en eventueel snel onderweg nog even kunt tanken.

Voor de adressen in de stad kan je dan zero-emissie voertuigen aanschaffen. In veel gevallen is het mogelijk om een aantal steden te combineren. Je zou bijvoorbeeld een straal van 30km rondom Amsterdam kunnen aanhouden en met dit voertuig alle adressen in deze regio weg te brengen. Je brengt dan al opdrachten weg in bijv. Haarlem, Zaandam, Weesp en Mijdrecht. De actieradius van elektrische bestelbussen maakt dit al mogelijk.

Bron: https://topsectorlogistiek.nl

Maar hoe plan je in deze situatie een goede en efficïente route?

Belangrijk is dat er een relatie komt tussen de opdracht en het voertuig. In RouteLogic is het mogelijk om met tags te werken. Een tag koppel je aan een opdracht en aan een voertuig. Als voorbeeld zou je een tag kunnen aanmaken “emissiezone” bij alle opdrachten die in de zero-emissiezone vallen. Vervolgens geef je dezelfde tag aan je zero-emissie voertuig. RouteLogic doet de rest voor je. RouteLogic legt automatisch de relatie tussen een opdracht in een zero-emissiezone en een geschikt voertuig. Alle adressen buiten de zone worden automatisch in de andere beschikbare (niet zero-emissie) voertuigen geplaatst.

Onderweg laden

Een andere optie die je zou kunnen overwegen. Verkleur je wagenpark de komende jaren volledig naar zero-emissie voertuigen. Je hebt nog even de tijd, dus sta je voor de aanschaf van een nieuwe bus of vervang je een bestaande? Ga dan meteen voor een zero-emissie voertuig. Je verkleurt zo je wagenpark op een soepele manier en houdt de investering onder controle en gespreid.

Zodra je wagenpark volledig emissievrij is kan je al je opdrachten in zowel emissievrije zones bezorgen als daarbuiten. Je planning wordt hiermee een stuk eenvoudiger en je routes efficiënter. Deze optie geeft je wel een andere uitdaging, de actieradius.

Doordat je nu zowel landelijke adressen als adressen in de steden combineert ga je veel meer kilometers afleggen en laat daar een elektrische bestelwagen niet de meest ideale oplossing zijn. Onderweg laden bij een snellader vergroot je actieradius. Je moet hier wel wat tijd voor inplannen. Het duurt ongeveer 30 minuten om de meeste voertuigen weer op te laden tot 80%. Vertrek je ’s ochtend met een volle accu, dan rijd je ongeveer 250-350 kilometer op een lading. Daarna moet je jouw voertuig gaan opladen. Met je laadbeurt onderweg voeg je nog ongeveer 200-250 kilometer toe aan je dag. Je route met een elektrisch voertuig kan dan toch nog zo’n 450-600 kilometer op een dag zijn. Niet verkeerd!

Bron: https://nklnederland.nl

Meerdere depots

Een optie die niet voor elk bedrijf gemakkelijk te realiseren is; rij bestellingen uit vanaf meerdere depots verdeeld over het land. Met vier of vijf strategisch gekozen depots kan je met emissievrije voertuigen gemakkelijker routes met een beperkte actieradius rijden.

Je kan de locatie van je depots bepalen door je huidige routes te analyseren. Welke regio’s ben je vaak en doe je veel stops? Je kan dan in het midden van de regio een depot plannen en deze regio bedienen. Of als je aan de rand van deze regio een depot plant, zelfs twee regio’s vanuit één depot bedienen. De depots kan je rechtstreeks vanaf de leverancier/producten laten bevoorraden, of je rijdt zelf de bestellingen van je hoofdvestiging naar de depots. Zorg er wel voor dat je depot dan buiten een emissievrije zone ligt.

Wil je niet voor meerdere depots gaan dan zou je kunnen overwegen om bestelling over te laden op een aantal strategische plekken in het land. Hoewel dat niet ideaal is omdat het je extra tijd kost scheelt kan dit als tussenoplossing prima werken totdat het volume toeneemt. Je kan dan altijd nog overwegen om één of meerdere depots op te zetten.

Vrijstelling C-rijbewijs voor zero-emissie bestelvoertuigen

Het idee was dat vanaf 1 januari 2023 bestuurders met een normaal B-rijbewijs zero-emissie voertuigen mogen besturen tot 4.250 KG. De verhoging van het toegestane rijgewicht wordt toegestaan omdat zero-emissie voertuigen veelal zwaarder zijn door het accu pakket of de zwaardere hydrogen tank. Maar tot op heden is de politiek er nog niet uit en lijkt een vrijstelling voorlopig van de baan. Dit betekent dat jouw chauffeurs een zwaarder rijbewijs zouden moeten halen. 

Wil je weten wat de kosten zijn van elektrisch laden op jouw rit?

Bekijk dan eens: https://www.electriccharging.nl/#/home. In deze online simulator kan je een rit invoeren die voor jouw representatief is. Je ziet dan vervolgens wat de kosten bij benadering zijn van zo’n rit met een elektrisch voertuig.

Welke elektrische bestelwagens zijn er nu op de markt?

Om tot een geschikte keuze te komen is het belangrijk om te weten welke elektrische bestelwagens er nu al op de markt zijn. We hebben een uitgebreid overzicht voor je gemaakt. Je vindt hierin aanschafprijzen en actieradiussen, maar ook laad- en trekgewichten en bijvoorbeeld hoelang het laden van een voertuig duurt. Hier tref je het gehele overzicht van elektrische bestelwagens op de huidige markt aan.

Is er route optimalisatie software elektrische bestelwagens?

Die is er gelukkig. Met RouteLogic plan je eenvoudig al jouw opdrachten in gewone bestelwagens, alleen in elektrische bestelwagens of gecombineerd. Ook zal RouteLogic aangeven of een adres in of buiten een zero emissiezones valt. Hierdoor kan je automatisch al je opdrachten plannen in een daarvoor geschikt voertuig. Zo weet je zeker dat opdrachten in een zero-emissiezone alleen in een daarvoor geschikt voertuig worden geplant. 

Maar er is meer. RouteLogic zorgt er ook voor dat op basis van je actieradius laadpalen worden meegenomen in de route planning. Als planner en als chauffeur zie je dus precies waar er geladen moet worden en voor hoelang. Ook naar klanten blijft het mogelijk om een goede aankomsttijd te communiceren omdat we de laadtijd ook meenemen in de tijden die jij communiceert. 

 • Automatisch beschikbare laadpalen in jouw routes verwerkt
 • Duidelijke laadinstructies voor jouw chauffeurs
 • Duidelijke communicatie naar jouw klanten met kloppende ETA incl. laadtijd
 • Automatisch zichtbaar of een adres binnen of buiten een zero-emissiezone valt
 • Automatisch plannen van zero-emissie adressen in zero-emissie voertuigen 
 • Mogelijkheid om meerdere keren onderweg te laden
 • Rekeninghoudend met slimme laadstrategieën
 • Mogelijkheid om gemengd wagenpark (diesel en elektrisch) in één keer te plannen

Meer informatie over routes plannen met elektrische voertuigen kan je lezen in deze blog. 

Gerelateerde artikelen

Test of jouw bedrijf klaar is voor routeplanning
Rijd je routes met meerdere wagens en chauffeurs?
Rijd je routes vanuit meerdere depots?
Moet je lastig vervoerbare goederen verzenden? Denk aan grote goederen zoals banken of versproducten die verkoeld vervoerd moeten worden.
Is het belangrijk dat je goederen gekoeld vervoerd worden?
Zijn standaard vervoerders, zoals PostNL en DPD, te beperkt voor jouw bedrijf?
Benieuwd naar de uitslag? Laat eerst je e-mailadres achter!
Benieuwd naar de uitslag? Laat eerst je e-mailadres achter!