Ga naar inhoud

Privacy verklaring

RouteLogic B.V., gevestigd aan het Hanzeplein 11-27, 8017 JD te Zwolle, verwerkt persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Deze privacyverklaring is opgesteld om je uit te leggen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-11-2023. De persoonsgegevens worden verwerkt door: RouteLogic B.V. (info@routelogic.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of Routelogic applicatie en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt via bijvoorbeeld onze website, e-mail, telefoon of via de app. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • KvK nummer
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres en locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en in de applicatie van RouteLogic
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het leveren van een goede en efficiënte dienstverlening en het verbeteren hiervan
 • Het verrichten van administratieve handelingen o.a. de facturatie
 • Marketing (o.a. het verzenden van onze nieuwsbrief)
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@routelogic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslagen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het plannen van routes, het beschikbaar stellen van de routes aan jouw chauffeurs en het informeren van jouw klanten over de te leveren bestelling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website en in de applicatie om daarmee de website en applicatie te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RouteLogic) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden zolang dit nodig is om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe lang we gegevens van jouw klanten bewaren
Zodra je opdrachten bij ons invoert (met de API, Excel of handmatig) komen er persoonsgegevens van jouw klanten in RouteLogic. Deze gegevens hebben we nodig om notificaties te kunnen sturen en routes te kunnen plannen. In je account instellingen bepaal je zelf hoe lang je deze gegevens in RouteLogic wilt bewaren (instellingen > AVG-instellingen). Stel hier de bewaartijd in van de persoonsgegevens. Zodra je gegevens bijv. 30 dagen in RouteLogic staan zullen wij deze gegevens automatisch anonimiseren. We anonimiseren de naam, telefoonnummer en het e-mailadres. Het adres en afleverdatum en tijd blijft bewaard omdat dit de basis voor de statistieken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we je login kunnen onthouden, op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd dat onze websites cookies gebruikt. Door onze website verder te bekijken ben je er tevens mee akkoord dat we cookies plaatsen op jouw computer. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veilig internetten. Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RouteLogic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@routelogic.io. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Mocht er zich toch een datalek voor doen dan, zal RouteLogic dit binnen 48 uur aan jou melden.
 • RouteLogic doet er alles aan wat in haar macht ligt en neemt veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat er privacygevoelige informatie gelekt of misbruikt kan worden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 

Wijzigingen Privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Leadinfo
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan den IJssel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Hotjar / Google Analytics
Om te analyseren welke gegevens op pagina's wel en niet goed worden gezien en om product verbeteringen aan te brengen. 

Mapbox
Mapbox is het live locatieplatform voor ontwikkelaars dat een wereldwijde kaart, realtime verkeer en navigatie biedt via API's. RouteLogic maakt hier ook gebruik van.

Mixpanel
Om RouteLogic te blijven verbeteren maken wij gebruik van Mixpanel. Via dit analyseplatform kunnen we analyseren hoe onze gebruikers communiceren binnen RouteLogic. Wij gebruiken deze gegevens om te blijven innoveren.

Chargebee en Mollie
Om betalingen veilig en snel te kunnen bewerken maakt RouteLogic gebruik van Chargebee en Mollie. Hierdoor kunnen wij credit- en debitcards accepteren in RouteLogic.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER
Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Lees meer over hoe wij omgaan met en hoe wij gegevens verwerken

Bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3.

Test of jouw bedrijf klaar is voor routeplanning
Rijd je routes met meerdere wagens en chauffeurs?
Rijd je routes vanuit meerdere depots?
Moet je lastig vervoerbare goederen verzenden? Denk aan grote goederen zoals banken of versproducten die verkoeld vervoerd moeten worden.
Is het belangrijk dat je goederen gekoeld vervoerd worden?
Zijn standaard vervoerders, zoals PostNL en DPD, te beperkt voor jouw bedrijf?
Benieuwd naar de uitslag? Laat eerst je e-mailadres achter!
Benieuwd naar de uitslag? Laat eerst je e-mailadres achter!